Thursday, July 10, 2008

Small town girl - Bachna Ae Haseeno lyrics

she is a small town girl
hah!
she's a small town girl
she's a small town girl

dil da sitara she's a jogini pitara,
she's a small town girl
hey, raub inna saara, she's a June di baharan,

she's a small town girl
dil da sitara she's a jogini pitara,

raub inna saara, she's a June di baharan ,
ankh naal, ankh daal, gal kar dl
chhoti ungli pe nachayegi tumhe,
she's a small town girl
chhoti ungii pe nachayegi tumhe,

she's a small town girl
chhoti ungli pe nachayegi tumhe,
she's a small town girl

...music

isfci to show shaan hoi uiubu,
ho gayi mitran di tauba
iski to show shaan hoi tatiba,
ho gayi mitran di tatiba
haadlan rich SOT ralthdi hat,
vUayati dance tuvrdi hoi


udhdi gubbata hat faturi ik tara,
kanch ki kalayi kare sab ki
hoi... udhdi gubbara, hoi faturi ik
taara, ho
udhdi gubbara hoi faturi ik tata,
raavi da luruzra yeh malai di hoi
dhara...
ankh naal, ankh daal, gal kar di

chhoti ungli pe nachayegi tumhe ,
she's a small town girl,
o chhoti ungli fie nachayegi tumhe ,
she's a smalt town girl

she's a small town girl

...music...

oye aye oye oye oye
she's a small town girl

Uardi jo bhi kardi komaal,
kardi boat yeh bemisaa!,
kardi sab da hai bura haul,
kardi.. . kardi

o nach di meley mem sab de naal
nach di khul ke voh gidda daal,
nach di dhol wajda je naal ,
naach di
kaanch ki kalayi kare sab ki
dhulayi,

No comments: